Zadnje ljubezensko pismo

Besedilo "Zadnje ljubezensko pismo" avtorice, dra-maturginje, performarke Simone Semenič lahko doživimo kot fikcijo ali realnost. Dotika se današnje problematike nesposobnosti komuniciranja, samote in oddaljevanja od soljudi. Premalo živimo skupaj. Skupen dih, energija, občutek za človeka, ki pelje do ljubezni in spoštovanja vseh. Tako bi šlo.

Sodelujoči

Lan & Lara Cerar, Ina Krajger, Ajda & Brina Kušej, David Pečovnik

Plakat