Izgubljena rokavička

Režija:

Leto: 2023

Sodelujoči

Milena Hribernig, Mitja Lampichler, Lena in Rosa Ortner, Simon in Valentina Schiemann, Lejla Rabensteiner-Ogris, Irina in Hemma Ruttnig, Nina Wakounig, Hanna Wihelmer, Kilian in Henrik Woschitz

Plakat